Du skall paddla från Vedholmen till Hamneskär
Lägg en linjal eller något rakt, från punkten där du startar (Vedholmen) 
till ändpunkten (Hamneskär).
1
Lägg nu kompassen utmed linjalen, kompassplattans
pil i din färdriktning.

 

Vrid kompasshuset så att de röda och blå strecken i kompasshusets
botten blir parallella med en meridian (de lodräta strecken på
sjökortet)
2 Du kan dra kompassen utmed linjalen så att du träffar
en meridian. Pilen i kompasshuset pekar norr ut.

Lägg nu kompassen på kajaken, kompassplattans pil
i kajakens längdriktning. Paddla nu så att kompassnålen
blir parallell med de röda/blå strecken i kompasshuset.
Röda nålen mor norr på ringen.

Du skall i det här fallet hålla 260°.
270° är rakt väster ut och du skall paddla lite syd om väst, så 260° är logiskt.

 

                                   
Anledningen till att du kan behöva en linjal är att det är långt mellan meridianstrecken på sjökortet och kompassen är kort. Når kompassen från start till mål och du har en meridian under kompassen så behövs inte linjalen.
 
2  Meridianerna är inte helt parallella, på en stor karta eller jordglob ser du att de möts vid nord o sydpolen.
Latituderna, de vågräta strecken däremot är parallella. Därför skall du alltid ta ut avståndet mellan latituderna, dvs utmed sjökortets högra och vänstra kant.
Från ekvatorn till nordpolen är det 90°, dvs ett 1/4 varv. Varje grad är uppdelad
i 60' , minuter eller distansminuter eller sjömil. En distansminut är 1852m.
Hastigheten till sjös räknas i knop, dvs distansminut per timma. En kajak paddlar man ca 2 till 4 knop.
För att göra tillvaron lite mer komplicerad så finns det kompasser där ett varv är
400°, principen är i alla fall den samma. Väst blir då 300°.

tillbaks